Reguli


Regulamentul de Funcționare

Asociatia Profesională a Agenților Imobiliari din România - APAIR (“Asociația”) oferă accesul pentru membrii săi, pentru agenții nemembri și pentru evaluator

Proceduri de Listare

Proceduri de Vânzare

Programarea prezentărilor și negocierile cu Vânzătorul pentru cumpărarea unei proprietăți listate la Serviciul de Listare Multiplă vor fi realizate prin Agenția

Împărțirea Comisioanelor

Agenția de listing va specifica, pe fiecare listing remis la Serviciul de Listare Multiplă, remunerația oferită celorlalți participanți la Serviciul de Listare Mul

Aplicarea Regulilor

Devenind și rămânând participant sau abonat în acest MLS, fiecare participant sau abonat este de acord să se supună regulilor și reglementărilor precum și oric

Informațiile MLS

Orice informație furnizată de Serviciul MLS către Participanți va fi considerată informație oficială a Serviciului. Aceste informații vor fi considerate confiden

Arbitrajul și Standardele de Conduită

Dobândind și păstrându-și calitatea de Participant, fiecare Participant consimte să supună arbitrajului Asociației disputele referitoare la aspecte și chestiuni

Cursuri Reguli MLS

Orice aplicant pentru participarea la MLS ca Broker Desemnat și orice persoană afiliată Participantului (agent imobiliar sau evaluator autorizat) care are acces și u

Afișare Listinguri pe Internet (IDX)

IDX-ul le conferă Participanților la MLS posibiliatea de a autoriza afișarea și livrarea electronică limitată a listingurilor lor de către alți Participanți pri

Servicii Birou Virtual pe website (VOW)

a. Un Website Birou Virtual (VOW) reprezintă un website de Internet al Participantului, sau o funcționalitate a website-ului Participantului, prin care Participantul p

Definiții și Termeni

Agenție de ListingFirma Participantului (agenție imobiliară) care Remite un Listing Serviciului.