SECȚIUNEA 1: Proceduri de Listare

Listingurile de proprietăți imobiliare de următoarele tipuri (1-8 mai jos), incluzând sau nu și bunuri mobile, care sunt listate în baza dreptului legal de a presta servicii de agenție imobiliară, care sunt localizate în Aria Serviciului MLS și sunt preluate de participanți prin Contracte de Listing de “Reprezentare Exclusivă” sau “Agenție Exclusivă” vor fi remise Serviciului de Listare Multiplă în termen de 48 de ore (exceptand weekendurile si sărbătorile legale) după ce s-au obținut toate semnăturile necesare de la Vânzător(i).

  1. Apartamente de vânzare
  2. Case (unifamiliale sau până la 4 unități) de vânzare
  3. Terenuri/loturi rezidențiale și comerciale de vânzare
  4. Închirieri rezidențiale
  5. Proprietăți multifamiliale de vânzare
  6. Proprietăți Comerciale de vânzare
  7. Proprietăți Comerciale de Închiriat
  8. Proprietăți turistice de vânzare

Serviciul de Listare Multiplă nu îi va cere participantului să utilizeze în mod obligatoriu un anumit formular de Contract de Listing, dar la remiterea listingului către Serviciu este obligatorie semnarea cu vânzătorul a Formularului de Date despre Proprietate în forma aprobată de Serviciu ca Anexă la Contractul de Listing. Semnarea Formularului de Date despre Proprietate se poate face prin oricare din următoarele forme: în original, semnătură digitală sau semnătură electronică simplă.

Serviciul de Listare Multiplă, în baza opiniei consilierului său juridic:

  • își rezervă dreptul de a refuza un formular de Contract de Listing care nu protejează în mod adecvat interesele publicului și ale Participanților;
  • se asigură că niciun formular de Contract de Listing remis la Serviciu nu stabilește, direct sau indirect, niciun fel de relație contractuală între Serviciu și client (Cumpărător sau Vânzător).

Serviciul MLS va accepta doar Contractele de Listing de tipul “Reprezentare Exclusivă pentru Vânzare” și “Agenție Exclusivă pentru Vanzare”.

Contractul de listing trebuie să includă autorizația scrisă din partea Vânzatorului ca acest contract sa fie remis Serviciului, precum si remunerația pe care Agenția de Listing se obligă să o ofere agențiilor colaboratoare.

Pe lângă Contractele de Listing de tipul “Reprezentare Exclusivă pentru Vânzare” și “Agenție Exclusivă pentru vanzare”, diferitele tipuri de contracte dintre agențiile imobiliare și vânzători mai includ Contractul Net de Agenție Imobiliară și Contractul Deschis de Agenție Imobiliară.

Serviciul nu va accepta listinguri remise în baza unor contracte cu vânzătorii de tipul “Contract Net” deoarece acestea sunt considerate neetice.

Listingurile remise în baza Contractelor de tipul “Contract Deschis” nu sunt nici ele acceptate de Serviciu, deoarece prin natura lor acestea nu includ împuternicirea de a coopera și de a oferi remunerașie agențiilor colaboratoare, descurajând în mod inerent cooperarea.

Contractul de Reprezentare Exclusivă este forma uzuală de listing remis la Serviciul de Listare Multiplă, deoarece vânzătorul împuternicește Agenția de Listing să coopereze și să le ofere remunerație celorlalte agenții imobiliare.

Contractul de Listing de tipul Agenție Exclusivă deasemenea împuternicește Agenția de Listing, ca agent exclusiv al vânzătorului, să coopereze și să ofere remunerație printr-o ofertă generalizată și unilaterală, dar totodată îi dă dreptul vânzătorului să vândă și el proprietatea fără nicio restricție sau cu anumite restricții.

Listingurile cu Contracte de Agenție Exclusivă și cele cu Contracte de Reprezentare Exclusivă cu Excepție pentru Cumpărători Numiți vor fi diferențiate clar de listingurile cu Contracte de Reprezentare Exclusivă fără Excepție pentru Cumpărători Numiți, deoarece acestea prezintă riscuri speciale în ceea ce privește apariția unor controverse cu privire la cauza determinantă a tranzacției si pot genera totodata probleme administrative inexistente în cazul contractelor de reprezentare exclusivă fără excepții.

Serviciul MLS nu reglementează tipul de contracte de listing pe care pot să le incheie participanții la Serviciu cu clienții lor. Aceasta nu inseamnă că Serviciul de Listare Multiplă trebuie să accepte orice fel de Listing.

MLS-ul refuză să accepte Listinguri Deschise și Listinguri Nete și își limitează serviciul la tipurile de proprietăți prevăzute la punctele 1-8 de mai sus, dar lasă Participanților săi libertatea să accepte acele listinguri refuzate de Serviciu pentru a le administra în afara Serviciului de Listare Multiplă.

SECȚIUNEA 1.01: Politica de Cooperare Clară

În termen de o (1) zi lucrătoare de la începerea marketingului unei proprietăți către public, Agenția de Listing trebuie sa remită listingul către MLS în vederea cooperării cu ceilalți participanți la MLS. Marketingul public include, fără limitare, fluturașii afișazi în vitrine, semnele de vânzare, marketingul digital pe website-urile publice, afișarea pe website-ul agenției imobiliare (inclusiv IDX și VOW), marketingul prin comunicări digitale (campanii de email), rețelele de partajare a listingurilor între mai multe agenții, și aplicațiile disponibile publicului larg.

Informațiile privind listingurile exclusive pentru tipurile de proprietăți obligatoriu de remis către Serviciu trebuie să fie introduse și distribuite către ceilalți Participanți la MLS în vederea cooperării conform Politicii de Cooperare Clară. Această prevedere se aplică listingurilor introduse conform Secțiunii 1, listingurilor exceptate de la distribuire conform Secțiunii 1.3 de mai jos, precum și în orice altă situație în care Agenția de Listing face marketing public pentru un listing exclusiv care trebuie remis Serviciului conform Secțiunii 1 și nu este în prezent disponibil către ceilalți Participanți la MLS.

SECȚIUNEA 1.1: Tipuri de Proprietăți

Tipurile de proprietăți prevăzute la Secțiunea 1 reprezintă toate tipurile de proprietăți care pot fi publicate la Serviciu și toate aceste tipuri de proprietăți sunt în același timp obligatoriu de remis către Serviciu, cu condiția ca participantul să aibă dreptul legal de a oferi servicii pentru respectivele tipuri de proprietăți.

SECȚIUNEA 1.1.1: Listingurile care se Supun Regulilor și Reglementărilor Serviciului

Orice listing care este preluat printr-un tip de contract acceptat de Serviciul de Listare Multiplă (Contract de Reprezentare Exclusivă sau Contract de Agenție Exclusivă) se supune regulilor și reglementărilor Serviciului de la semnarea sa de către Vânzător(i).

SECȚIUNEA 1.2: Detaliile Listingurilor Remise la Serviciu.

Un contract de listing sau formular de date despre proprietate, atunci când este remis Serviciului de către Agenția de Listing, va avea completate toate detaliile care pot fi constatate, așa cum sunt specificate pe Formularul de Date despre Proprietate.

Pentru a asigura integritatea și validitatea informațiilor din MLS, Serviciul le poate solicita periodic Participanților și/sau Abonaților să furnizeze informații scrise și documente cu privire la Listinguri precum și copii ale Contractelor de Listing.

Numele Vânzătorului: Pentru a putea omite din detaliile Listingului numele Vânzătorului, Participantul sau Abonatul trebuie să Remită Serviciului, la momentul remiterii Listingului, o cerere expresă în acest sens, numită “Notificare privind Cererea de Reținere a Numelui Vânzătorului de la Serviciul de Listare Multiplă”, semnată de Vânzător și care să conțină identificarea listingului și o declarație cu următorul text: “Prin prezenta notificăm Serviciul și pe toți Participanții și Abonații că Vânzătorul a cerut ca Agenția de Listing să omită Numele Vânzătorului din detaliile de Listing remise Serviciului de Listare Multiplă.”. În acest caz, în loc de Numele Vânzătorului se va folosi textul “Omis la Cerere”. Acesta este singurul text acceptabil care să înlocuiască numele Vânzătorului în detaliile Listingului remise Serviciului.Cererea de Reținere a Numelui Vânzătorului de la Serviciul de Listare Multiplă va fi formulată și remisă Serviciului numai la inițiativa Vânzătorului iar Agenției de Listing i se interzice total solicitarea unei astfel de cereri de la Vânzători.

Fotografiile de Listing: Fiecare Listing remis Serviciului trebuie să includă cel puțin 1 (o) fotografie exterioară a proprietății și în total cel puțin3 (trei) fotografii ale proprietății. Fotografiile vor trebui remise Serviciului la momentul remiterii Listingului pentru diseminarea către ceilalți participanți. Fotografii suplimentare vor putea fi adăugate oricând se va dori.

Schițele proprietății: Fiecare Listing remis Serviciului trebuie să includă cel puțin o schiță/releveu a spațiilor interioare și cel puțin o schiță a terenului (pentru proprietățile cu teren exclusiv), ori de câte ori aceste schițe sunt disponibile la vânzător.

Adresa și Condițiile de Vânzare: Listingurile remise Serviciului trebuie să includă adresa proprietății, localizarea pe hartă și descrierea condițiilor de Vânzare, incluzând aici fără limitare termenul de plată, avansul, termenul de predare a proprietății și orice alte clauze altele decât prețul, în funcție de care se va accepta o Ofertă de cumpărare de către Vânzător.

SECȚIUNEA 1.3: Listinguri Exceptate

Doar dacă vânzătorul refuză să permită ca listingul să fie diseminat de către Serviciu, participantul poate să ia listingul “Exclusiv pentru propria agenție” și un astfel de listing va remis la Serviciu dar nu va fi distribuit către participanți. Remiterea listingului va fi însoțită de confirmarea semnată de către vânzător, pe un formular stabilit de Serviciu, care să ateste că vânzătorul nu dorește ca listingul să fie difuzat de către Serviciu deși cunoaște toate avantajele remiterii listingului la Serviciu.

Ca raspuns la o cerere specifică din partea unui Participant sau Abonat al Serviciului, Serviciul va dezvălui dacă un listing pentru o proprietate cu adresa respectiva a fost remis sau nu Serviciului, dar nu va dezvalui niciun fel de informație despre proprietatea listată sau despre Participantul care a listat-o.

Participanții la MLS trebuie să distribuie și Listingurile Exceptate în termen de o (1) zi lucrătoare de la începerea marketingului public al proprietății, conform Secțiunii 1.01: Politica de Cooperare Clară.

SECȚIUNEA 1.4: Schimbarea de Stare a Listingului

Schimbarea prețului de listing sau orice altă schimbare a contractului de listing inițial va fi facută numai cu acordul scris al Vânzătorului și va fi remisă la serviciu în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore lucrătoare de la momentul când Agenția de Listing a recepționat acordul scris privind schimbarea.

SECȚIUNEA 1.5: Retragerea Listingului înainte de Expirare

Listingurile de proprietăți pot fi retrase de la serviciul de listare multiplă de către Agenția de Listing înainte de data expirării Contractului de Listing, cu condiția trimiterii unei notificări către Serviciu, incluzând o copie a actului adițional încheiat între Vânzător și Agenția de Listing prin care s-a aprobat retragerea listingului.

Vânzătorii nu au dreptul de a solicita unilateral MLS-ului retragerea unui listing fără acordul Agenției de Listing. Totuși, atunci când un vânzător poate să probeze cu documente că relația sa exclusivă cu Agenția de Listing a încetat, serviciul de listare multiplă poate sa retragă listingul la solicitarea vânzătorului.

SECȚIUNEA 1.6: Condițiile Aplicabile Listingurilor

Orice contingență sau condiționare cu privire la orice termen al listingului va fi specificată și adusă la cunoștința participanților.

SECȚIUNEA 1.7: Prețul de Listing Specificat

Prețul de Listing brut prevăzut în Contractul de Listing va fi inclus în informația publicată în compilația MLS a listingurilor active.

SECȚIUNEA 1.8: Listarea Proprietăților cu Mai Multe Unități

Toate proprietățile care vor fi vândute sau care pot fi vândute separat trebuie să fie indicate individual în Contractul de listing si pe Formularele de Date despre Proprietate. Atunci când o parte a proprietății listate a fost vândută, Serviciul de Listare Multiplă trebuie notificat corespunzător.SECȚIUNEA 1.9: Niciun Control asupra Ratei Comisionului sau Tarifelor Percepute de Participanți

Serviciul de Listare Multiplă nu va fixa, controla, recomanda, sugera sau menține rate de comision sau tarife pentru serviciile prestate de Participanți. Totodată, Serviciul de Listare Multiplă nu va fixa, controla, recomanda, sugera sau menține împărțirea comisioanelor sau tarifelor între participanții care cooperează sau între participanți și neparticipanți.


SECȚUNEA 1.10: Expirarea Listingurilor

Listingurile remise Serviciului de Listare Multiplă vor fi eliminate automat din compilația listingurilor curente la expirarea datei specificate în contract, cu excepția situației în care, anterior acestei date, MLS-ul e notificat că listingul a fost prelungit sau reînnoit.

Dacă notificarea de reînnoire sau extindere este primită după ce listingul a fost eliminat din compilația listingurilor curente, prelungirea sau reînnoirea va fi publicată în același mod ca un listing nou. Prelunigirile și reînnoirile listingurilor trebuie semnate de Vânzător(i)și remise Serviciului.

SECȚIUNEA 1.11: Data Expirării pe Listinguri

Listingurile remise la Serviciu vor avea dată de expirare (încetare) determinată și finală, așa cum a fost negociată și prevăzută în contractul încheiat între Agenția de Listing și Vânzător.

SECȚIUNEA 1.12: Aria Serviciului

Aria Serviciului este stabilită de către Serviciul de Listare Multiplă pentru fiecare regiune MLS în parte.

Numai listingurile de tipurile 1-8 prevăzute la Secțiunea 1 și situate în interiorul Ariei Serviciului regiunii MLS unde participantul activează sunt obligatoriu de remis la Serviciu.

Listingurile pentru proprietăți situate în afara Ariei Serviciului regiunii MLS unde participantul activează și la o distanță de maxim 200 km vor fi acceptate dacă sunt remise în mod voluntar de participant, dar nu va fi obligatorie remiterea lor la Serviciu.

SECȚIUNEA 1.13: Listingurile Participanților Suspendați

Atunci când un participant la Serviciu este suspendat din MLS pentru că nu a respectat o obligație de membru (de exemplu pentru încalcarea Codului Etic, a statutului Asociației, a Regulamentului de Funcționare a Serviciului, a Regulilor și Reglementărilor MLS, sau a altor obligații de membru, inclusiv pentru neplata cotizațiilor, tarifelor sau costurilor datorate), toate listingurile aflate în MLS pe numele participantului vor fi păstrate în MLS la opțiunea participantului, până la vânzare, retragere sau expirare, și nu vor fi reînnoite sau prelungite de către MLS după data încetării din Contractul de Listing valabilă la momentul la care suspendarea a intrat în vigoare.

SECȚIUNEA 1.14: Listingurile Participanților Excluși

Atunci când un participant la Serviciu este exclus din MLS pentru că nu a respectat o obligație de membru (de exemplu pentru încalcarea Codului Etic, a statutului Asociației, a Regulamentului de Funcționare a Serviciului, a Regulilor și Reglementărilor MLS, sau a altor obligații de membru, inclusiv pentru neplata cotizațiilor, tarifelor sau costurilor datorate), toate listingurile aflate în MLS pe numele participantului vor fi păstrate în MLS la opțiunea participantului, până la vânzare, retragere sau expirare, și nu vor fi reînnoite sau prelungite de către MLS după data încetării din Contractul de Listing valabilă la momentul la care excluderea a intrat în vigoare.

SECȚIUNEA 1.15: Listingurile Participanților Retrași

Atunci când un participant se retrage din MLS, toate listingurile aflate în MLS pe numele participantului vor fi păstrate în MLS la opțiunea participantului, până la vânzare, retragere sau expirare, și nu vor fi reînnoite sau prelungite de către MLS după data încetării din Contractul de Listing valabilă la momentul la care retragerea participantului de la Serviciu a intrat în vigoare.

Mai citește și...