Regulile MLS.ro Descarcă fișierul

SECȚIUNEA 5 Specificarea Remunerației la Fiecare Listing

Agenția de listing va specifica, pe fiecare listing remis la Serviciul de Listare Multiplă, remunerația oferită celorlalți participanți la Serviciul de Listare Multiplă pentru serviciile lor în vânzarea listingului respectiv. Aceste oferte de remunerare sunt necondiționate, cu excepția faptului că dreptul la remunerare este determinat de rolul Agenției Colaboratoare ca și cauză determinantă a vânzării (închirierii) sau de rolul său în alt mod prevăzut de prezenta regulă. Agenția de Listing poate fi scutită de obligația de a remunera orice Agenție Colaboratoare care este cauza determinantă a vânzării (sau închirierii) dacă se stabilește prin arbitraj că, fără culpa Agenției de Listing și deși aceasta a acționat cu bună credință și grijă rezonabilă, a fost imposibil sau nefezabil din punct de vedere financiar pentru Agenția de Listing să încaseze un comision în baza Contractului de Listing. În astfel de situații, dreptul la remunerația de cooperare oferită prin MLS va fi o chestiune de stabilit de către un complet de arbitraj pe baza tuturor faptelor și circumstanțelor relevante, incluzând fără limitare: motivele pentru care a fost imposibil sau nefezabil financiar pentru Agenția de Listing să colecteze o parte sau întreg comisionul stabilit prin Contractul de Listing; la ce moment în tranzacție Agenția de Listing a știut (sau ar fi trebuit să știe) că o parte sau întregul comision stabilit prin Contractul de Listing ar putea să nu se plătească; și cât de prompt a comunicat Agenția de Listing către Agențiile Colaboratoare faptul că acel comision stabilit în Contractul de Listing ar putea să nu fie plătit.

Atunci când remite o proprietate la Serviciul de Listare Multiplă, participantul la Serviciu face oferte generalizate și unilaterale de remunerare către ceilalți participanți la MLS și, de aceeea, va specifica pe fiecare listing remis Serviciului remunerația oferită celorlalți participanți la MLS. Specificarea remunerației pe fiecare listing este necesară, deoarece Agenția Colaboratoare are dreptul să știe care va fi remunerația sa, înainte de a face eforturi pentru a vinde.

Remunerația specificată pe listingurile publicate în MLS va fi prezentată într-una din următoarele două forme.

1. prin afișarea unui procent din prețul brut de vânzare
2. prin afișarea unei sume specifice exprimate în euro

Cerința esențială și adecvată din partea Serviciului este ca prin informația publicată participanții să fie informați clar asupra remunerației pe care o vor primi pentru tranzacțiile realizate în cooperare, cu excepția cazului în care vor fi anunțați altfel de către Agenția de Listing, în scris, anterior transmiterii unei oferte de cumpărare.

Agenția de Listing își păstrează dreptul de a stabili valoarea remunerației oferite altor participanți care acționează fie ca subagenți fie ca agenți ai cumpărătorilor, iar această remunerație poate fi aceeași sau diferită dar nu poate lipsi în niciunul dintre cele două cazuri.

Aceasta nu îi va interzice Agenției de Listing să îi ofere unui participant la MLS o altă remunerație decât cea indicată pe un listing publicat în MLS, cu condiția ca Agenția de Listing să informeze Agenția Colaboratoare, în scris, înainte de trimiterea ofertei de cumpărare, și cu condiția ca modificarea remunerației respective să nu fie rezultatul unei înțelegeri între toți sau o parte dintre participanții la Serviciu. Orice înlocuire a ofertei de remunerație trebuie exprimată fie ca procent din prețul brut de vânzare, fie ca o sumă fixă în euro.

Serviciul de Listare Multiplă nu are nicio regulă care să îi ceară Agenției de Listing să dezvăluie valoarea comisionului total negociat prin Contractul său de Listing și Serviciul nu va publica comisionul negociat pentru un listing care a fost remis la MLS de către un participant.

Serviciul de Listare Multiplă nu va dezvălui în niciun fel comisionul total negociat între Vânzător și Agenția de Listing.

Agenția de Listing poate, la o anumită perioadă, să modifice remunerația oferită celorlalți participanți la Serviciul de Listare Multiplă pentru serviciile lor, cu privire la orice listing, prin notificarea publicată în avans prin Serviciu astfel încât toți participanții să fie înștiințați, cu condiția ca noua remunerație oferită celorlalți participanți să fi fost agreeată printr-un act adițional la Contractul de Listing, semnat de către Agenția de Listing și Vânzător.

Serviciul de Listare Multiplă nu are nicio regulă privind modul de împărțire a comisionului între participanții și ne-participanții la Serviciu. Aceasta va rămane responsabilitatea exclusiva a Agenției de Listing.

Serviciul nu interzice ca un participant Agenție de Listing și un alt participant Agenție Colaboratoare să facă o înțelegere reciprocă prin care să modifice remunerația de cooperare plătită în cazul unei tranzacții de succes.

SECȚIUNEA 5.0.1 Dezvăluirea unei Potențiale “Vânzări Deficitare”

Participanții pot dar nu sunt obligați să dezvăluie potențialele Vânzări Deficitare (tranzacții de transfer de proprietate în care prețul vânzării este insuficient pentru a plăti toate datoriile și costurile tranzacției și în care vânzătorul nu deține suficiente lichidități pentru a acoperi acest deficit) către ceilalți participanți sau abonați.

Toate informațiile confidențiale oferite volutar de către Agenția de Listing despre o potențială Vânzare Deficitară trebuie comunicate în cadrul câmpului de Remarci Private care este disponibil doar participanților și abonaților.

SECȚIUNEA 5.1 Participantul ca Parte

Dacă un participant sau un oricare alt agent sau evaluator autorizat afiliat participantului are un drept asupra proprietății imobiliare al cărei listing este diseminat prin Serviciul de Listare Multiplă, persoana respectivă va dezvălui acel interes al său atunci când listingul este remis la Serviciul de Listare Multiplă și această informație va fi comunicată tuturor participanților la Serviciu.


SECȚIUNEA 5.2 Participantul Cumpărător


Dacă un participant sau un oricare alt agent sau evaluator autorizat afiliat participantului dorește să achiziționeze un drept asupra proprietății listate cu un alt participant, acest interes preconizat va fi dezvăluit în scris către Agenția de Listing, nu mai târziu de momentul la care o ofertă de cumpărare îi este transmisă Agenției de Listing.


SECȚIUNEA 5.3 Contractele cu Comision cu Rata Dublă (RD) sau Variabilă (RV)


Existența unei înțelegeri privind un comision cu rată dublă sau variabilă va fi dezvăluită de către Agenția de Listing prin codul corespunzător stabilit de MLS, astfel:

  • Contractele cu Comision cu Rată Dublă (RD): o înțelegere prin care vânzătorul/locatorul este de acord să plătească un anumit comision dacă proprietatea este vândută/închiriată de Agenția de Listing fără asistență și un comision diferit dacă vânzarea/închirierea este rezultatul eforturilor unei Agenții Colaboratoare, sau
  • Contractele cu Comision cu Rată Variabilă (RV): o înțelegere prin care vânzătorul/locatorul este de acord să plătească un anumit comision dacă proprietatea este vândută/închiriată de Agenția de Listing cu sau fără ajutorul unei Agenții Colaboratoare și un comision diferit dacâ vânzarea/închirierea este rezultatul eforturilor vânzătorului/locatoruluiâ.

Ca răspuns la cererile potențialelor Agenții Colaboratoare, Agenția de Listing va dezvălui diferența care ar rezulta fie dintr-o tranzacție realizată în cooperare, fie, pe de altă parte, dintr-o vânzare/ închiriere realizate ca rezultat al eforturilor vânzătorului/ locatorului. Dacă Agenția Colaboratoare este un reprezentant al cumpărătorului/locatarului, reprezentantul cumpărătorului/ locatarului trebuie să-i dezvăluie această informație clientului său înainte ca acest client să facă o ofertă de cumpărare sau închiriere.

Mai citește și...