Regulile MLS.ro Descarcă fișierul

SECTIUNEA 18: Definiția IDX

IDX-ul le conferă Participanților la MLS posibiliatea de a autoriza afișarea și livrarea electronică limitată a listingurilor lor de către alți Participanți prin următoarele medii autorizate aflate sub controlul participantului: website-uri, aplicații mobile și dispozitive audio. Așa cum va fi utilizat în prezentele reguli, termenul “afișare” include “livrarea” listingului respectiv.

SECȚIUNEA 18.1: Autorizarea

Acordul Participanților pentru afișarea listingurilor lor de către ceilalți Participanți în conformitate cu prezentele Reguli și Reglementări este prezumat, cu excepția cazului în care un Participant notifică expres Serviciului MLS refuzul său de a permite afișarea (la modul general sau listing cu listing). Dacă un Participant refuză la modul general să permită afisarea listingurilor sale, acel Participant nu va putea nici el să descarce, să încadreze (framing) sau să afișeze datele MLS agregate ale altor Participanți.

SECȚIUNEA 18.2: Participarea

Participarea la IDX este disponibilă tuturor agențiilor imobiliare participante la MLS și care sunt de acord cu afișarea listingurilor lor de către ceilalți Participanți.

SECȚIUNEA 18.2.1

Participanții trebuie să notifice MLS-ul cu privire la intenția lor de al afișa informațiile IDX și trebuie să îi acorde MLS-ului acces direct în scopul de a monitoriza/asigura conformarea cu regulile și politicile aplicabile.

SECȚIUNEA 18.2.2

Participanții la MLS nu pot utiliza listingurile furnizate prin IDX pentru niciun alt scop decât afișarea în conformitate cu prezentele reguli. Aceasta nu prespune obligația Participanților de a împiedica indexarea listingurilor IDX de către motoarele de căutare recunoscute.

SECȚIUNEA 18.2.3

Lisingurile, inclusiv adresele proprietăților, pot fi incluse în afișările IDX cu excepția cazurilor în care Vânzătorul i-a solicitat Agenției de Listing să rețină listingul sau adresa listingului de la orice afișare pe Internet (incluzând aici fără limitare website-urile accesibile public și VOW-urile) și de la orice alte forme electronice de afișare sau distribuire.

SECȚIUNEA 18.2.4

Participanții pot să aleagă listingurile care doresc să fie afișate prin IDX numai pe baza unor criterii obiective, incluzând aici fără limitare factori ca localizarea geografică, prețul de listing, tipul de proprietate (ex. apartamente, case, terenuri etc.), remunerația de cooperare oferită de agențiile de listing, tipul de contract de listing (contract de reprezentare exclusivă sau contract de agenție exclusivă), sau nivelul de servicii furnizat de Agenția de Listing. Selecția listingurilor afișate prin IDX trebuie să se facă independent de către fiecare participant.

SECȚIUNEA 18.2.5

Participanții trebuie să actualizeze toate descărcările din MLS precum și afișările IDX generate automat pe baza respectivelor descărcări cel puțin o dată la fiecare 12 (douăsprezece) ore.

SECȚIUNEA 18.2.6

Cu excepțiile prevăzute expres în politica IDX și în prezentele reguli, un site IDX sau un Participant sau Abonat care operează un site IDX sau care afișează sub o altă formă permisă informații IDX nu are voie să distribuie, să furnizeze sau să ofere accesul la nicio parte a bazei de date MLS către nicio persoană sau entitate.

SECȚIUNEA 18.2.7

Orice mediu de afișare IDX controlat de un Participant trebuie să specifice clar numele agenției imobiliare care îl operează, cu culoare și scris ușor vizibile. Acolo unde este utilizat în politica IDX și în prezentele reguli, termenul “control” înseamnă posibilitatea de a adăuga, șterge, modifica și actualiza informațiile așa cum se cere prin politica IDX și prin prezentele reguli.

SECȚIUNEA 18.2.8

Pentru orice mediu de afișare IDX controlat de un Participant sau Abonat care

a. permite terțelor părți să scrie comentarii sau recenzii despre listinguri individuale sau afișează un hyperlink către astfel de comentarii sau recenzii în directă legătură cu listinguri individuale, sau

b. afișează o estimare automată a valorii de piață a listingului (sau un hyperlink către o astfel de estimare) în directă legătură cu listingul,

fie una dintre ele fie ambele funcționalități de mai sus vor fi dezactivate sau eliminate pentru listingurile unui Vânzător la solicitarea Vânzătorului. Agenția sau Agentul de Listing vor comunica către MLS faptul că Vânzătorul a solicitat dezactivarea sau eliminarea uneia sau ambelor funcționalități din toate afișările controlate de participanți. Cu excepția celor prevăzute mai sus și în condițiile prevăzute de Secțiunea 18.2.9, afișarea IDX a unui Participant poate comunica opinia profesională a Participantului cu privire la orice listing. Nu este interzis ca un mediu de afișare IDX să îi notifice pe consumatori că o anume funcționalitate a fost dezactivată la solicitarea Vânzătorului.

SECȚIUNEA 18.2.9

Participanții vor oferi o modalitate (de exemplu adresă email sau număr de telefon) pentru a recepționa comentarii despre acuratețea oricăror date sau informații adăugate de către Participant sau în numele său, în plus față de cele furnizate de MLS și care se referă la o anumită proprietate. Participanții vor corecta sau îndepărta orice date sau informații false legate de o anumită proprietate la recepționarea unei comunicări de la Agenția de Listing sau de la Agentul de Listing pentru proprietatea respectivă, explicând de ce datele sau informațiile sunt false. Totuși, Participanții nu vor fi obligați să elimine sau să corecteze date sau informații care reflectă pur si simplu o opinie de bun simț, un sfat sau o concluzie profesională.

SECȚIUNEA 18.2.10

Orice Participant la MLS (sau orice Abonat MLS) poate să amestece listingurile celorlalți Participanți primite printr-un flux IDX cu listingurile disponibile prin fluxuri din alte regiuni MLS.ro, cu condiția ca Participantul la MLS (sau abonatul MLS) să aibă drepturi de participare MLS în respectiva regiune MLS.ro. Așa cum va fi utilizat în politica IDX, “amestecare” înseamnă că consumatorii pot executa o singură căutare pentru mai multe fluxuri IDX rezultând afișarea informației IDX din mai multe regiuni MLS.ro pe o singură pagină de rezultate ale căutării; și că Participanții pot afișa listinguri din mai multe fluxuri IDX pe o singură pagină web sau afișare.

SECȚIUNEA 18.2.11

Participanții nu vor modifica sau manipula informațiile legate de listingurile altor participanți. Participanții la MLS pot să completeze afișarea lor IDX de date MLS cu informații aplicabile proprietății provenite din alte surse, care pot să apară pe aceeași pagină sau afișare, dar clar separate de datele furnizate de MLS. Sursele de informații trebuie să fie clar identificate în imediata proximitate a acestor date. Această cerință nu restricționează formatul de afișare a datelor MLS și nu presupune afișarea a mai puține listinguri decât cele disponibile sau a mai puține câmpuri autorizate.

SECȚIUNEA 18.2.12

Toate listingurile afișate conform IDX vor identifica Agenția de Listing într-o poziție suficient de vizibilă, cu o culoare vizibilă și cu un scris nu mai mic decât fontul mediu utilizat în afișarea datelor listingului.

SECȚIUNEA 18.3: Afișarea

Afișarea Informațiilor de Listing conform IDX se supune următoarelor reguli:

SECȚIUNEA 18.3.1

Listingurile afișate conform IDX vor conține numai acele câmpuri de date desemnate de către MLS. Afișarea tuturor celorlalte câmpuri (așa cum sunt stabilite de MLS) este interzisă. Câmpurile confidențiale destinate doar Participanților la MLS și abonaților (de exemplu sumele oferite ca remunerație de cooperare, instrucțiunile de prezentare a listingurilor, informații legate de securitatea proprietății, etc.) nu pot fi afișate.

SECȚIUNEA 18.3.1.1

Tipul de Contract de Listing (Contract de Reprezentare Exclusivă versus Contract de Agenție Exclusivă) nu poate fi afișat.

SECȚIUNEA 18.3.2

Agenții imobiliari Abonați afiliați Participanților la IDX pot și ei să afișeze informațiile disponibile prin IDX pe propriile website-uri, cu aprobarea și sub controlul Participantului și cu respectarea prezentelor reguli și a prevederilor legale.

SECȚIUNEA 18.3.3

Toate listingurile afișate conform IDX vor afișa MLS-ul ca sursă a informațiilor.

SECȚIUNEA 18.3.4

Participanții și Agenții Abonații vor indica pe website-urile lor faptul că:
“Informațiile referitoare la proprietățile imobiliare de vânzare sau închiriere afișate pe acest website sunt furnizate de Programul de Schimb de Date pe Internet (IDX) al Serviciului de Listare Multiplă MLS.ro și pot fi utilizate de vizitatori numai în scopul identificării de proprietăți de care ar putea fi interesați. Aceste informații sunt furnizate exclusiv pentru utilizare personală, necomercială și nu pot fi reproduse, adaptate, traduse, stocate sau transmise în nicio formă și prin nicio modalitate electronică, mecanică, fotocopiere, înregistrare, sau altfel, fără acordul prealabil scris al furnizorului MLS.ro. Informațiile sunt verificate dar nu sunt garantate.”

SECȚIUNEA 18.3.5

Volumul de date pe care consumatorii le pot vizualiza sau descărca ca răspuns la o căutare va fi stabilit de MLS, dar în niciun caz nu poate fi limitat la mai puțin decât minimul dintre:
500 (cincisute) de listinguri sau 50% (cincizecilasută) din listingurile disponibile pentru afișarea IDX.

SECȚIUNEA 18.3.6

Dreptul de a afișa listingurile altor Participanți confom IDX va fi limitat la acele birouri ale Participantului care sunt participante la Serviciul MLS.

SECȚIUNEA 18.3.7

Proprietățile obținute de un Participant la MLS prin fluxuri IDX de la Serviciul MLS.ro trebuie afișate separat de proprietățile obținute din alte surse. Proprietățile obținute din alte surse (de exemplu de la alte sisteme de cooperare sau tip MLS, de la agențiile imobiliare Neparticipante la Serviciul MLS.ro, etc.) trebuie să afișeze sursa din care au fost obținute.

SECȚIUNEA 18.3.8

Afișarea listingurilor expirate, retrase, anulate sau vândute este interzisă.

SECȚIUNEA 18.3.9

Afișarea numelui, numărului de telefon sau adresei de email a Vânzătorului sau ocupantului proprietății este interzisă.

SECTIUNEA 18.3.10

Se interzice publicitatea derutantă sau înșelătoare (inclusiv co-branding) pe paginile cu afișare IDX. Pentru scopurile acestor reguli, co-branding-ul va fi prezumat ca nefiind derutant sau înșelător dacă logo-ul și datele de contact ale Participantului vor fi mai mari decât cele ale oricărei terțe părți.

Mai citește și...