Agenție de Listing
Firma Participantului (agenție imobiliară) care Remite un Listing Serviciului.

Regulile MLS.ro Descarcă fișierul

Listing sau Proprietate Listată
Va însemna o proprietate imobiliară pentru care toate datele necesare, informațiile și imaginile au fost remise Serviciului.

Sistemul sau Sistemul Flexmls România
Aplicatia de computer utilizabilă pe Internet și care permite accesul continuu, actualizat și interactiv la Baza de Date a Participanților la MLS.

Date de Listing/ Informații de Listing/ Conținut de Listing
Informațiile de listing includ, fără limitare, fotografii, imagini, grafică, înregistrări audio și video, tururi virtuale, desene, descrieri, remarci, narațiuni, informații de preț și alte detalii sau informații legate de proprietățile listate în MLS de către Participanți.

Semnatură/Acord Scris
Atunci când sunt menționate în cadrul Regulilor MLS.ro, se va considera că se referă la una din următoarele modalități de semnare: semnătura în original, semnatura digitală sau semnatură electronică simplă.

Condiție Suspensivă
Inseamnă o condiție care trebuie indeplinită înainte ca un contract să fie final și obligatoriu pentru părți. De exemplu, cumpărătorii unei case pot include în contractul de vânzare-cumpărare o condiție care să specifice faptul că respectivul contract de vânzare-cumpărare nu este final pana la momentul la care Cumparatorii vor obține un raport de expertiză a construcției favorabil, emis de un expert autorizat.

Contract de Listing
Contractul încheiat între agenția imobiliară și Vânzător, cu privire la vânzarea/ închirierea proprietății/ proprietăților imobiliare.

Contract de Agenție Exclusivă
Înseamnă un contract prin care:

 • Agenția Imobiliară devine agentul Vânzătorului, ȘI
 • Vânzătorul este de acord să plătească remunerația agenției imobiliare dacă proprietatea este Vândută prin eforturile oricărei agenții imobiliare, DAR
 • dacă proprietatea este Vândută numai datorită eforturilor Vânzătorului, Vânzătorul nu este obligat să plătească remunerația agenției imobiliare.

Contract de Reprezentare Exclusivă
Înseamnă un contract prin care:

 • Agenția de Listing devine agentul Vânzătorului, ȘI
 • Vânzătorul este de acord să plăteasca remunerația Agenției de Listing, indiferent dacă proprietatea este Vândută prin eforturile Agenției de Listing sau ale oricărei alte persoane.

Contract de Reprezentare Exclusivă cu Excepție pentru Cumpărători Numiți (CN)
Va însemna un Contract de Listing prin care Agenția de Listing devine agentul exclusiv al Vânzătorului și Vânzătorul este de acord să plătească un comision Agenției de Listing indiferent dacă Proprietatea Listată este vândută prin eforturile Agenției de Listing, ale Vânzătorului sau ale oricărei alte persoane, cu excepția faptului că Vânzătorul numește anumite persoane fizice sau juridice, ca excepții la Contractul de Listing, iar dacă proprietatea listată este Vândută oricăreia dintre persoanele exceptate, Vânzătorul nu este obligat să plătească niciun comision Agenției de Listing.

Contract de Listing Deschis
Înseamnă un contract încheiat între o agenție imobiliară și un Vânzător prin care se stabilește că Agenția Imobiliară va primi remunerația din partea Vânzătorului doar dacă proprietatea este vândută prin eforturile agenției imobiliare.

Contract de Listing Net
Inseamnă un contract între Vânzător și agenția imobiliara, care îi dă dreptul agenției imobiliare să primească o remunerație egală cu suma ce depașește o anumită suma netă specificată ce va fi primită de Vânzător.

Contract de Vânzare-Cumpărare
Atunci când este folosit în prezentele reguli, termenul Contract de Vânzare-Cumpărare va include și Contract de Închiriere, acolo unde contextul o permite.

Cumpărare
Atunci cand este folosit în prezentele Reguli si Reglementări, termenul Cumpărare include și sensul de închiriere ca locatar.

Cumpărător
Atunci când este folosit în prezentele Reguli și Reglementări, termenul Cumpărător include chiriaș (sau locatar).

Listing Condiționat
Termenul Listing Condiționat va însemna orice Listing pentru care Vânzătorul nu va accepta un contract de la un Cumpărător care este gata, dorește și poate să cumpere până la momentul când un anumit eveniment (Condiție) are loc,

SAU

Termenul Listing Condiționat va însemna orice Listing pentru care Vânzătorul a facut un angajament anterior (Condiția) care îl impiedică sa accepte o ofertă de la un Cumpărător care este gata, dorește și poate să Cumpere proprietatea.

Vândut
Atunci când este utilizat în prezentele Reguli și Reglementări, termenul Vândut include și sensul de închiriat.

Vânzare (De Vânzare)
Atunci când este folosit în prezentele Reguli și Reglementări, termenul Vânzare (De Vânzare) include și sensul de închiriere (de închiriat).

Vânzător
Atunci când este utilizat în prezentele Reguli și Reglementări, termenul Vânzător este interpretat ca incluzând toate persoanele fizice sau juridice care împreună dețin proprietatea imobiliară. În plus, termenul Vânzător include și sensul de locator.

Prezentări
Vor însemna orice acces la locația proprietății sau vizita a Proprietății Listate, de către (i) orice consumator sau client al Agenției de Listing sau al oricărei potențiale Agenții Colaboratoare sau (ii) orice Participant sau Abonat interesat de Cumpărarea respectivei proprietăți.

DEFINIȚIILE STĂRILOR LISTINGURILOR

Activ

Listingurile proprietăților curente, la Vânzare, pentru care Participantul a fost instructat de către Vânzător:

 • să oferteze proprietatea, ȘI
 • să organizeze prezentări ale proprietății, ȘI
 • să prezinte Vânzătorului ofertele de Cumpărare

Pentru proprietatea Listată nu a fost acceptata nici o Ofertă de cumpărare, deci nu se află în vigoare nici un Precontract de Vânzare-Cumpărare.

Activ cu Condiții

Listingurile pentru care Vânzătorul nu va putea accepta o oferă de la un Cumparator care este gata, dorește și poate să cumpere, până la momentul când un anumit eveniment (Condiție) are loc,

SAU

Listingurile pentru care un Vânzător care a acceptat o Ofertă de Cumpărare cu Condiții a instructat Agenția de Listing:

 • să continue să oferteze proprietatea pâna la momentul la care Condițiile sunt înlăturate, ȘI
 • să organizeze Prezentări ale proprietății, ȘI
 • să îi prezinte Vânzătorului Oferte de Cumparare suplimentare (de rezervă).

Precontract

Listingurile de proprietăți pentru care un Precontract este în vigoare și:

 • toate eventualele condiții din Precontractul de Vanzare s-au indeplinit dar nu a avut loc încă autentificarea Contractului de Vanzare-Cumparare, SAU
 • Participantul a fost instructat de câtre Vânzător, înainte de îndeplinirea condițiilor din Precontractul de Vânzare-Cumpărare:
  • să nu mai oferteze proprietatea la Vânzare, sau
  • să nu mai organizeze Prezentări pentru proprietate, sau
  • să nu mai prezinte Oferte de Cumpărare suplimentare (de rezervă).

Dacă un Precontract pentru o proprietate listată in Starea Precontract se desființează, Participantul trebuie sa raporteze listingul fie ca Expirat (dacă data de expirare a Listingului a trecut), fie ca Activ prin selectarea opțiunii înapoi pe Piață, fie în una din starile Anulat sau Retras Temporar.

Listingurile Active cu Condiții trebuie raportate ca Precontract dacă între Vânzător și un Cumpărător este în vigoare un Precontract de Vânzare-Cumpărare, și:

1) toate Condițiile din Precontract au fost îndeplinite/ înlăturate, SAU

2) Participantul a fost instructat de către Vânzător:

 • să nu mai oferteze proprietatea la Vânzare, sau
 • să nu mai organizeze Prezentări pentru proprietate, sau
 • să nu ii mai prezinte Vânzătorului oferte de cmpărare suplimentare (de rezervă).

Vândut/Închiriat

Listingurile de proprietăți pentru care a avut loc autentificarea Contractului de Vânzare Cumpărare sau respectiv semnarea Contractului de închiriere iar dreptul de proprietate a fost transferat de la Vânzător la Cumpărător, sau pentru care posesia asupra proprietății a fost transferată de la locator la chiriaș.

Expirat

Listingurile de proprietăți pentru care:

 • perioada stabilită de comun acord de Participant și Vânzător pentru Contractul de Listing a expirat, ȘI
 • la data sau până la Data Expirării listingului, Participantul nu a obținut acordul scris al Vânzătorului pentru prelungirea termenului Contractului de Listing cu o nouă perioadă.

Retras Temporar

Listingurile de proprietăți pentru care Vânzătorul și Participantul au hotărât:

 • să suspende temporar ofertarea la Vânzare a proprietății, ȘI
 • să suspende temporar organizarea de Prezentări pentru proprietate,

în timp ce Contractul de Listing între Participant și Vânzător rămâne în vigoare.

Anulat

Listingurile de proprietăți pentru care Contractul de Listing încheiat între Participant și Vânzător a fost desființat/reziliat înaintea datei de expirare stabilite de comun acord.

Mai citește și...